Criteria

EASA regl. vanaf/de/from 04.2013

- De Cover Regulation (17-34)
- De Annex IV (Part-MED) (35–166) onderverdeeld per stelsel met telkens de daaraan gebonden AMC (Acceptable Means of Compliance) en GM (Guidance Material) in hetzelfde hoofdstuk ondergebracht
- De Annex VI (Part-ARA) (167-239) met telkens de daaraan gebonden AMC (Acceptable Means of Compliance) en GM (Guidance Material) in hetzelfde hoofdstuk ondergebracht
- De Annex VII (Part-ORA) (240-279) met telkens de daaraan gebonden AMC (Acceptable Means of Compliance) en GM (Guidance Material) in hetzelfde hoofdstuk ondergebracht
English
Part-MED Flemish Part-MED French
Class 4
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS” article 2009014139
Cherche “SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS” pour trouver la publication.
French
Class 4
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER” artikel 2009014139
Zoek op deze pagina naar “FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER” voor de juiste wettekst.
Flemish
KB 07/08/2013 Flemish / French
Acceptable means of compliance English
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/340 English
Belgisch Staatsblad van 24 mei 2019 Flemish
Flemish Link
Moniteur Belge de 24 mai 2019 French
French Link